3 พ.ค. 2560, 10:20 น.

Line

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทางเว็ปไซด์ของต่างประเทศ Top 5s Finest ได้ทำการจัดอันดับของ “กรมตำรวจ” จากทั่วโลกที่ประเมินแล้วว่ามีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยจัดอันดับ 5 อันดับ ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น  เนื่องด้วยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบวินัยมาก และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อีกประชากรได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บ้านเมืองไม่ค่อยเกิดอาชญากรรมมากนัก และทางกรมตำรวจก็ยิ่งมีการกวดขันและดูแลประชากรอย่างเข้มด้วยเช่นกัน

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเป็นประเทศมหาอำนาจและศูนย์กลางโลก แน่นอนว่าการรักษาความมั่นคงภายในชาติย่อมเป็นเรื่องที่สหรัฐฯเน้นหนัก ทั้งนี้ในการฝึกฝนการเป็นตำรวจของสหรัฐฯถือว่ามีความเข้มแข็งถูกฝึกมาอย่างหนัก เพื่อการป้องกันภัยทุกรูปแบบ นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนตรวจตราและประเมินการทำงานของตำรวจแต่ละท้องถิ่นด้วย

3. ประเทศอิตาลี เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มีมาเฟียค่อนข้างเยอะ การเป็นตำรวจก็ต้องเข้มแข็งยิ่งกว่า ดังนั้นตำรวจในอิตาลีจึงต้องมีหลากหลายทักษะเพื่อการกำจัดอาชญากรรมด้านต่างๆ ต้องไม่อ่อนกว่ากลุ่มมาเฟีย

4.ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศได้รับการฝึกและถูกสอนให้ทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก เพราะพวกเขาเป็นอาชีพที่ต้องให้ประชาชนเป็นที่พึ่ง ดังนั้นต้องรู้จักการเสียสละเพื่อพลเมืองในประเทศได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งมีทักษะด้านการฝึกอย่างหนัก เรียกว่ากว่าจะได้ติดยศนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียว

5. ประเทศรัสเซีย ด้วยรัสเซียเป็นประเทศที่มักจะถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ทำให้มีการฝึกที่เข้มแข็ง อย่างโหดด้วยบททดสอบการฝึกแบบขั้นเทพ กว่าจะจบมาได้ต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆ

ประเภท : วาไรตี้

ที่มา : spokedark

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ