25 พ.ค. 2560, 10:10 น.

Line

ชื่อและนามสกุล ถือเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยประชากรจำนวนมาก มักเกิดชื่อซ้ำกันไปจนถึงนามสกุลซ้ำกันเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงนำมาซึ่งความผิดพลาด อย่างเช่นกรณีสาวได้รับหมายศาลฟ้องร้องจากบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นชื่อซ้ำกันจึงมีการถอนการฟ้องในที่สุด

ทั้งนี้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์จากนายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง ได้เผยข้อมูลชื่อ – นามสกุลของคนไทยระบุว่า ไทยมีประชากร 65 ล้านคน มีผู้ที่ใช้ชื่อสกุลซ้ำกัน 2 คน อยู่ 6 ล้านคน และมีผู้ใช้ทั้งชื่อและนามสกุลซ้ำกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป อีกถึง 11 ล้านคน โดยชื่อที่มีคนใช้มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สมชาย แซ่ตั้ง มีคนใช้ชื่อนี้อยู่เกือบ 300 คน รองลงมาคือ อับดุลเลาะ สาและ, สมชาย แซ่ลิ้ม, อับดุลเลาะ อาแว และสมชาย แซ่ลี้ อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบันยังพบผู้มีชื่อสกุลซ้ำที่ได้ตั้งให้เด็กที่เพิ่งเกิด อาจเป็นการซ้ำในผู้ที่ใช้นามสกุลเดียวกันมาก่อนแล้ว แต่ตัวชี้วัดว่าเป็นคนละคน คือ เลขประจำตัว 13 หลัก ดังนั้น การทำนิติกรรมสำคัญ เช่น ธนาคารหรือ การออกหมายศาล กรมการปกครองแนะนำว่า ควรตรวจสอบชื่อนามสกุล และตรวจทานเลข 13 หลัก “

ประเภท : วาไรตี้

ที่มา : tnews

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ